Edities

Inmiddels zijn er vier edities van de National Cyber Security Summer School (NCS3) geweest. In totaal hebben ongeveer ongeveer 250 hbo- en wo-studenten uit het binnen- en buitenland gedurende een week lang les gekregen van cybersecurity-experts van universiteiten, uit het bedrijfsleven en van de overheid. Ook worden er actieve inspanningen van de deelnemers gevraagd, onder meer bij een crisissimulatie.

De NCS3 draagt bij aan het oplossen van het tekort aan cybersecurity-professionals. Het belang van cybersecurity in het onderwijs en cyberspecialisten die het bedrijfsleven nu en in de toekomst hard nodig heeft om Nederland digitaal veilig te houden is groot. Daarom heeft de Cyber Security Raad (CSR) in 2016 deze Summer School in het leven geroepen. De NCS3 draagt bij aan het oplossen van het tekort aan cybersecurity-professionals. De organisatie is in handen van dcypher. 

Bovendien zijn bij alle voorgaande edities studenten aan de slag gegaan met de CSR Challenge. Tijdens competitie gaan groepen de strijd met elkaar aan voor het beste strategische beleidsadvies aan de CSR raad. Dit gebeurt onder toezicht en begeleiding van mentoren uit overheid, bedrijfsleven en universiteiten. Een deskundige jury beoordeelt de verschillende 'pitches' altijd op de laatste dag worden gehouden. De studenten van het winnende team van de CSR-Challenge worden uitgenodigd voor de raadsvergadering in het najaar dat volgt. De raadsleden gaan dan met de studenten in gesprek over relevante onderwerpen op het terrein van cybersecurity.
 

NCS3 logo