Organisatie

De National Cyber Security Summer School is het resultaat van samenwerking van meerdere organisaties. 

Partners en Sponsors
De laatste editie in 2019 is ondersteund door:


Organisatie
De organisatie van de Nationaal Cyber Security Summer School wordt uitgevoerd door dcypherHet Dutch Cybersecurity Platform for Higher Education & Research is een platform dat onderzoekers, hackers, docenten, studenten, producenten, gebruikers en beleidsmakers in Nederland verenigt om kennis en kunde over cyberveiligheid te verbeteren. dcypher zorgt voor de (bottom-up) agendering en coördinatie van wetenschappelijk en praktijk gericht cybersecurity onderzoek én hoger onderwijs. 

Initiatief
De Summerschool is een initiatief van de Cyber Security Raad. De Cyber Security Raad (CSR) is een nationaal en onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet en is samengesteld uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap. De CSR zet zich op strategisch niveau in om de cybersecurity in Nederland te verhogen.