Sponsors

Ieder jaar wordt de National Cyber Security Summer School gesponsord door meerdere organisaties. 
De laatste editie is gesponsord door 

2019 sponsors

 

De organisatie van de Nationaal Cyber Security Summer School wordt uitgevoerd door dcypher dc

Het Dutch Cybersecurity Platform for Higher Education & Research is een platform dat onderzoekers, hackers, docenten, studenten, producenten, gebruikers en beleidsmakers in Nederland verenigt om kennis en kunde over cyberveiligheid te verbeteren. dcypher zorgt voor de (bottom-up) agendering en coördinatie van wetenschappelijk en praktijk gericht cybersecurity onderzoek én hoger onderwijs. 
 

De organisatie gebeurt in opdracht van de Cyber Security Raad

CSR

De Cyber Security Raad (CSR) is een nationaal en onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet en is samengesteld uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap. De CSR zet zich op strategisch niveau in om de cybersecurity in Nederland te verhogen.